Produkowane drzwi zewnętrzne drewniane oferujemy w kilkudziesięciu modelach (modele te mogą być "prawie dowolnie" modyfikowane).

Produkowane drzwi zewnętrzne drewniane oferujemy w kilkudziesięciu modelach (modele te mogą być "prawie dowolnie" modyfikowane).

Podstawowe dane techniczne:

 • grubość skrzydła - 72 mm,
 • wymiary poprzeczne słupka ościeżnicy - 70 x 80 mm,
 • grubość ocieplenia - 45 mm,
 • średni współczynnik przenikania ciepła - K=0.98 W/(m2*K),
 • powłoka malarska - 4 x lakier Sikkens, Sigma lub Remers (w zależności od koloru)
 • szyby termoizolacyjne o klasie bezpieczeństwa (P1).

Standardowo drzwi zewnętrzne drewniane wyposażone są w:

 • 2 uszczelki
 • zamek 6-cio ryglowy ,
 • 4 zawiasy,
 • 4 blokady antywyważeniowe,
 • próg aluminiowy (drzwi dwuskrzydłowe - drewniany, okuty kątownikiem mosiężnym lub aluminiowym do wyboru – dopasowanym do koloru klamek, rozet i wkładek)

www.drzwi.krakow.pl

Kolorystyka

 • Powyższe wybarwienia transparentne i kryjące (z widocznym rysunkiem drewna) są standardowymi (bez dopłat) i każdy model drzwi zewnetrznych naszej produkcji może być w nim wymalowany).

Kolory RAL

 • Kolornik RAL jest zunifikowanym i powszechnie stosowanym wzorcem kolorów kryjących. Każdy ze wzrów drzwi zewnetrznych naszej produkcji może (za dopłatą) być na dowolny kolor z tej palety.
 • Drzwi drewniane wymalowane w kolorach kryjących mają widoczną strukturę drewna (prążki), lecz nie mają widocznego rysunku drewna (nie widać kolorów włókien drewna).

Dostępne pochwyty:

Klamki AXA i inne okucia do drzwi zewnętrznych:

Klamki AXA CLASSIC:

Nakładki na zawiasy:

Kolorystyka klamek AXA:

Okucia okrągłe - stare złoto

Okucia prostokątne - stare złoto

Okucia okrągłe - satyna

Okucia prostokątne - satyna

Standardowo drzwi zewnętrzne drewniane mają następujące wymiary zewnętrzne ościeżnicy: 98 x 209 cm.
Zalecane wymiary otworu pod standardowe drzwi : 100-102 x 210-212 cm  (wysokość mierzona od gotowej podłogi).
Za dopłatą, drzwi mogą być wykonane na prawie każdy nietypowy wymiar.
Ze względu na prawidłowy montaż, zalecane jest, aby ościeznica miała szerokość węższą od szerokości o otworu w ścianie o ok 3 cm , a wysokość niższą od wysokości otworu ( mierzonego od gotowej podłogi do nadproża ) o ok. 2 cm.

Wkładki

Wzornictwo drzwi AFB

Modele drzwi przedstawione na niniejszej stronie internetowej, są modelami podstawowymi. Jesteśmy otwarci na sugestie, modyfikacje, lub projektowanie i wykonywanie zupełnie nowych modeli drzwi drewnianych, zewnętrznych.

Zmiany modelu drzwi, zwykle nie pociągają za sobą znaczących dodatkowych dopłat. Cena nowego, lub zmodyfikowanego modelu drzwi, jest porównywalna z katalogowymi modelami drzwi, o podobnej proporcji i wielkości kasetonów i przeszkleń.

Przy projektowaniu i modyfikowaniu nowych modeli drzwi, obowiązują jednak pewne zasady projektowania, których nie przekraczamy, ze względu na ograniczenia konstrukcyjne i technologiczne.

Poniżej znajduje się lista najważniejszych ograniczeń wymiarowych, stosownych do naszej technologii produkcji drzwi drewnianych zewnętrznych:

(wymiary podano dla drzwi standardowych, o zewnętrznych wymiarach ościeżnicy 98 x 208 cm)

1. Szerokość standardowego skrzydła drzwiowego - 89 cm.
2. Wysokość standardowego skrzydła drzwiowego – 202 cm.
3. Minimalne marginesy boczne do wzoru – 14 cm.
4. Minimalny margines górny i dolny do wzoru – 10 cm.
5. Optymalny (zalecany) margines dolny do wzoru – nie mniej niż 22 cm.
6. Maksymalna szerokość pojedynczego przeszklenia – 45 cm. (nim węższa, tym korzystniejsza dla konstrukcji i trwałości drzwi).
7. Maksymalna wysokość pojedynczego przeszklenia – 120 cm (nim niższa, tym korzystniejsza dla konstrukcji i trwałości drzwi).

Przestrzeganie w/w zasad wymiarowania, jest konieczne przy modyfikowaniu i projektowaniu nowych modeli drzwi zewnętrznych naszej produkcji.

Drzwi wejściowe

Terminem „drzwi wejściowe” potocznie określa się drzwi oddzielające mieszkania w budynkach wielorodzinnych, od klatek schodowych lub korytarzy.

Drzwi te, nie są narażone na tak duże różnice temperatur (po obu stronach skrzydła) jak drzwi zewnętrzne, i mają mniejsze wymagania termoizolacyjne.

Stawiane są im jednak większe wymagania akustyczne, niż drzwiom zewnętrznym.

Konstrukcja drzwi wejściowych ( wewnątrzlokalowych ), różni się od konstrukcji drzwi zewnętrznych, przede wszystkim bardziej dźwiękochłonnym, a mniej termoizolacyjnym wypełnieniem.

Dla tego typu drzwi, właściwości dźwiękochłonne są istotniejsze, niż właściwości termoizolacyjne, i dlatego wykonujemy je w nieznacznie zmodyfikowanej konstrukcji w porównaniu z konstrukcją drzwi zewnętrznych.

W drzwiach wejściowych stosujemy wypełnienia o lepszych właściwościach dźwiękochłonnych, lecz nieznacznie gorszych właściwościach termoizolacyjnych, niż w drzwiach zewnętrznych

Trzeba tu jednak zauważyć, że odporność drzwi wejściowych na warunki zewnętrzne takie jak: niska temperatura, wilgoć, odporność na promieniowanie słoneczne, jest identyczna, jak dla drzwi zewnątrzlokalowych naszej produkcji.

W obu typach tych drzwi, używamy wszystkich materiałów, klei i lakierów odpornych na warunki zewnętrzne.

Każdy model naszych drzwi zewnętrznych (z wyłączeniem modeli przeszklonych, które niekoniecznie będą „stosowne” jako drzwi wejściowe) może być wykonany w wersji wejściowej (wewnątrzlokalowej).

Wymiary drzwi

Ościeżnica naszych standardowych drzwi zewnętrznych ma wymiary zewnętrzne: 208 x 98 cm.

Z wymiarami tymi związane jest światło ościeżnicy, które wynosi 84 x 199 cm.

Drzwi w tym wymiarze przeznaczone są do zabudowy do najczęściej stosowanego, w domkach jednorodzinnych, otworu drzwiowego o wymiarach 100 x 209-211 cm ( uwaga: wysokość otworu mierzona od gotowej podłogi do nadproża drzwiowego).

Za dopłatą +10% oferujemy drzwi w tzw. II standardzie wymiarowym wynoszącym 108 x 208 cm – wówczas wymiary światła ościeżnicy wynoszą 94 x 199 cm. Drzwi w tym wymiarze przeznaczone są do zabudowy w otworze o wymiarach 110 x 209-211 cm.

Bez dopłat oferujemy drzwi w tzw, III standardzie tj. o zewnętrznych wymiarach ościeżnicy wynoszących 90 x 208 cm – dla tego wariantu wymiarowego światła ościeżnicy ma wymiary 76 x 199 cm.

Za dopłatą wykonujemy drzwi o innych, niestandardowych wymiarach. Wysokości dopłat za zmianę wymiarów drzwi, są wyszczególnione w naszym cenniku dopłat do drzwi zewnętrznych drewnianych.

Praktycznie nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o zamawianie drzwi węższych i niższych od standardowych (nie biorąc pod uwagę problemów funkcjonalno użytkowych, jakie mogą pojawić się przy eksploatacji skrajnie niskich, lub wąskich drzwi). Są jednak pewne ograniczenia, jak chodzi o maksymalne wymiary zewnętrzne ościeżnicy.

Drzwi jednoskrzydłowe wykonujemy do maksymalnej szerokości zewnętrznej ościeżnicy wynoszącej 118 cm i maksymalnej wysokości ościeżnicy wynoszącej 230 cm.

Do otworów o wysokości ponad 222 cm, ale niższych od 252 cm, i nie szerszych niż 121 cm, polecamy nieotwierane, pełnoszklone naświetla górne.

Z wymiarami zewnętrznymi ościeżnicy, są bezpośrednio związane wymiary światła ościeżnicy, a te z kolei są konsekwencją wymiarów poprzecznych ramy ościeżnicy i wysokości progu drzwiowego.

Rama ościeżnicy, w produkowanych przez nas drzwiach, ma wymiary poprzeczne wynoszące odpowiednio: 8 cm (wysokość poprzecznego przekroju ramy – „mierzona w kierunku grubości ściany”), i 7 cm „mierzona w kierunku światła przejścia drzwi”.

Próg aluminiowy z przekładka termiczną, stosowany w naszych drzwiach jednoskrzydłowych, ma wysokość 2 cm. Próg w drzwiach naszej produkcji przeznaczony do montażu na tzw gotowej podłodze. Jeżeli podczas montażu drzwi nie jest wykonana gotowa podłoga na której może być ustawiony próg, drzwi należy unieść do góry o wymiar grubości brakujących warstw stropu lub posadzki (uwaga: przy tym wariancie montażu należy pamiętać o zabezpieczeniu uniesionego nad posadzką progu, przed jego odkształceniem na skutek przypadkowego nastąpienia, lub najechania.

Następstwem w/w zewnętrznych wymiarów ościeżnicy jest światło naszych ościeżnic. Jest ono węższe, od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy o 2 x 7 = 14 cm i niższe od całkowitej wysokości ościeżnicy o 7 + 2 = 9 cm.

Mówiąc o świetle ościeżnicy należy nadmienić, że rzeczywiste światło przejścia całych drzwi jest równe światłu ościeżnicy tylko wówczas, gdy skrzydło zostanie otwarte o kąt przynajmniej 135 st. Jeżeli otwarcie skrzydła, o taki kąt, nie będzie możliwe, wówczas rzeczywiste światło przejścia całych drzwi będzie węższe (ponieważ część światła otworu ościeżnicy będzie przysłonięta skrzydłem drzwiowym). Przy kątach otwarcia mniejszych niż 100 st. może ono jeszcze być w sposób znaczący ograniczone pochwytem klamki. Uczulamy na w/w zagadnienia szczególnie inwestorów zastępczych, i przestrzegamy przed ew. problemami z odbiorami budynków.

Uwaga: do produkcji ościeżnic stosujemy profile tylko o w/w wymiarach poprzecznych tzn. 8 x 7 cm i nawet na specjalne zamówienie nie wykonujemy ościeżnic o innych przekrojach poprzecznych.

W sytuacjach awaryjnych, w przypadku gdy otwór jest zbyt wąski lub za niski, pod zamontowanie naszych drzwi, a powiększenie (podkucie ) otworu jest bardzo utrudnione, lub nie możliwe (np.ze względu na zbrojone nadproże), można na miejscu montażu drzwi, zestrugać nasze ościeżnice po zewnętrznych ich stronach (najlepiej zrobić to strugiem elektrycznym ).  Ościeżnice można przystrugać maksymalnie o:

 • 1 cm - słupki pionowe,
 • 2 cm - poprzeczkę górną.

Zbytnie „pocienienie” zawiasowego słupka ościeżnicy może, po montażu uniemożliwić regulację zawiasów drzwi (dokonuje się jej przez wykręcanie, lub wkręcanie śrub elementów zawiasów, w ościeżnicę lub skrzydło drzwiowe).

Przed przystruganiem ościeżnicy należy, z górnych narożników ościeżnicy wykręcić wkręty łączące jej elementy (wykręcenie wkrętów nie spowoduje rozdzielenie jej elementów, ponieważ są one pomocniczymi materiałami je łączącymi).

Ościeżnica jest w narożnikach jest trwale sklejona klejem wodoodpornym.

Po zakończeniu strugania, należy w/w wkręty mocujące wkręcić ponownie w poprzednie miejsca.

Należy jednak pamiętać o tym , że zabiegi strugania osłabiają sztywność ościeżnicy, i drzwi stracą gwarancję na szczelność całego zestawu, jeżeli przyczyną odkształcenia się ościeżnicy będzie jej w/w opisane „odchudzanie”.

Decydując się na struganie ościeżnicy, należy brać też pod uwagę aspekt estetyczny: zwężone ościeżnice, zaburzą estetykę wymiarową i proporcje całych drzwi.

Paleta kolorów drzwi AFB

Drzwi zewnętrzne standardowo (bez dopłat) oferujemy w dziewięciu kolorach transparentnych (półprzeźroczystych - z widoczną strukturą i rysunkiem drewna), oraz kryjącym Białym i szarym RAL 7016.

Za dopłatą, drzwi mogą być wymalowane na dowolny kolor kryjący z palety RAL lub NCS ( bez metalików). Za dopłatą, każda ze stron drzwi, może być wymalowana w innym kolorze transparentnym lub kryjącym.

Dopłaty za malowanie dwukolorowe i w niestandardowych kolorach kryjących, znajdują się w naszym Cenniku dopłat do drzwi zewnętrznych.

Wszystkie powłoki lakiernicze, stosowane przez nas do malowania drzwi zewnętrznych, mają w swoim składzie filtry UV. Chronią one drewno i samą powłokę malarską , przed niszczącym działaniem promieni słonecznych, i nie dopuszczają przedwczesną zmianą koloru drzwi.

Dobrze utrzymywana (myta i konserwowana powłoka malarska) ma trwałość - bez renowacji - ok 10 lat. Po tym okresie, powłoka drzwi może wymagać renowacji, polegającej na naniesieniu pędzlem (wystarczy od od strony zewnętrznej) jednej warstwy farby renowacyjnej.

Farba renowacyjna ma za zadanie zregenerować grubość powłoki lakierniczej chroniącej drzwi, a „uszczuplonej” przez destrukcyjne działanie promieni UV i skrajnie na przemian: niskich i wysokich temperatur.

Niekiedy, warstwa renowacyjna, jest nanoszona wcześniej, w szczególności wówczas jeżeli drzwi są uszkodzone mechanicznie na wskutek niedbalstwa użytkowników (najczęściej pracowników budowanych) lub przez zwierzęta domowe.

Farby renowacyjne można zamówić w naszym sklepie przyzakładowym (do zamówienia farby jest niezbędny kolor oryginalnego lakieru).

Farba renowacyjna zawiera w sobie pigmenty kolorystyczne odpowiednie dla zamawianego koloru, i przez to kolor drzwi po naniesieniu powłoki renowacyjnej jest o tzw „ton” ciemniejszy od ich koloru oryginalnego.

Nasz kolornik firmowy, z próbkami naszej palety kolorów transparentnych, jest dostępny w punktach handlowych naszych dealerów.

Kolorniki RAL jest zunifikowany i powszechnie stosowany przez wszystkich producentów wszelkiego rodzaju farb i lakierów.

Konstrukcja drzwi

Drzwi zewnętrzne drewniane wykonujemy z drewna mahoń-meranti. Skrzydło drzwi ma grubość 72 mm i wykonane jest w technologii płytowej E72.

Technologia ta gwarantuje nie wypaczanie, nie opuszcza się skrzydeł, a także, nie zsychanie się kasetonów drzwiowych.

Skrzydło jest ocieplone pianką termoizolacyjną (średni współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi wynosi ok. K=1.0-1,2 W/(m2*K)  – zależy on od modelu drzwi, typu zastosowanych pakietów szybowych, oraz od wielkości przeszkleń w skrzydle.

Wewnętrzne zbrojenie drzwi stanowią wkładki stalowe. Dodatkowe wewnętrzne zbrojenie stanowi kratownica drewniana.

Ościeżnice wykonane są z trójwarstwowej klejonki mahoń-meranti. Wszystkie elementy drzwi klejone są klejami wodoodpornymi.

Konstrukcje złożone

Konstrukcje złożone takie, jak naświetla górne i boczne wykonujemy w ograniczonym zakresie.

Wykonujemy tylko:

 • drzwi jednoskrzydłowe
 • drzwi dwuskrzydłowe symetryczne i niesymetryczne z dwoma skrzydłami otwieranymi (jedno skrzydło blokowane na tzw. kant rygle, drugie blokowane tradycyjnie, zamkiem z wkładkami i klamką (ewentualnie gałko-klamką) – jest to tzw konstrukcja ze „słupkiem ruchomym”
 • drzwi jednoskrzydłowe z naświetlem górnym

Ze względu na duże ryzyko odkształcenia ram ościeżnicowych, pod wpływem działania skrajnie różnych wilgotności temperatur po obu ich stronach (w okresie zimowym różnica temperatur po obu stronach ram drzwi może wynosić ponad 50st C ), i wilgotności względnej powietrza, która może być nawet dziesięciokrotnie mniejsza wewnątrz budynku, niż na zewnątrz, nie wykonujemy konstrukcji bardziej złożonych niż w/w wymienione.

Nie wykonujemy więc drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem/naświetlami górnymi, drzwi z dwiema dostawkami bocznymi, drzwi z dwiema dostawkami bocznymi i naświetlem górnym.

Tego typu konstrukcje drzwi, w takich skrajnych warunkach pogodowych, mogą się odkształcać w stopniu utrudniającym normalne użytkowanie drzwi , i nie gwarantują ich dobrej szczelności.

Dodatki do drzwi

Produkowane przez nas drzwi standardowo wyposażone są w:

 • dwie wielowarstwowe uszczelki poliuretanowe
 • podwójny zespolony zamek 6-cio ryglowy TYTAN
 • 4 zawiasy trójczłonowe średnicy 20 mm
 • 4 blokady antywyważeniowe
 • próg aluminiowy z przekładką termiczną (próg wys. 2 cm, przeznaczony jest do montażu na “gotowej” podłodze – luz między podłogą, a dołem skrzydła 1 cm) lub do drzwi dwuskrzydłowych próg drewniany wysokości 2,5 cm okuty listwą mosiężną lub aluminiową.
 • niskoemisyjny zespolony pakiet szybowy z bezpieczną szybą P1 (K=1,05 W/m2*K) dostępny w kolorach: bezbarwnym, brąz reflex, grafit reflex, brąz lub grafit.

Za dopłatą, do drzwi oferujemy wyposażenie dodatkowe takie jak:

 • naświetle górne nieotwierane,
 • wielopunktowy atestowany zamek listwowy klasy "C",
 • elektrorygiel (do drzwi otwieranych przez domofon),
 • zespolony pakiet szybowy z antywłamaniowa szybą P4,
 • wersje przeszkleń takie jak: lustro weneckie, szkło matowe-mleczne, szyby z piaskowanymi dekorami, a także witraże,
 • listwę kapinosową -kopacz (do drzwi otwieranych do wewnątrz)
 • wizjer szerokokątny
 • opaski wykończeniowe
 • ćwierćwałki wykończeniowe
 • klamki i rozety
 • wkładki zamkowe

Warunki montażu drzwi

Produkowane przez nas drzwi są najczęściej montowane w nowych budynkach mieszkalnych. Bardzo dobrze jest jeszcze przed wznoszeniem ścian domu, zdecydować się na wybrany wariant drzwi (drzwi jednoskrzydłowe, jednoskrzydłowe z naświetlem górnym lub dwuskrzydłowe).

W szczególności jest to ważne przy drzwiach dwuskrzydłowych, przy których, każdy model drzwi ma przypisane do siebie optymalne wymiary zewnętrzne ościeżnicy.

W celu uniknięcia późniejszych rozkuć/domurowań otworu, należy jeszcze przed wznoszeniem ścian zewnętrznych, wybrać model i wariant wymiarowy takich drzwi.

Drzwi zewnętrzne naszej produkcji mogą być montowane jako drzwi wejściowe do budynków mieszkalnych, a także jako drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Drzwi mogą być montowane jako otwierane do wewnątrz i na zewnątrz budynku.

W przypadku montowania drzwi w wariancie otwierania na zewnątrz budynku wymagamy aby, drzwi były zadaszone w stopniu uniemożliwiającym dostawanie się wody opadowej pomiędzy górną krawędź skrzydła drzwiowego, a ościeżnicę.

Dla obu zwrotów montowania drzwi, tj, dla drzwi otwieranych na zewnątrz jak i do wewnątrz budynku, zalecamy, aby drzwi były montowane możliwie głęboko w otworze drzwiowym. Gwarantuje to ich lepszą ochronę przed warunkami zewnętrznymi i znacznie przedłuża trwałość powłoki lakierniczej i całych drzwi.

Wymiana drzwi

Wymiana drzwi wiąże się z utrudnionym obmiarem i większym nakładem robocizny na wymianę drzwi, niż na montaż drzwi do gotowego otworu.

Mimo że obmiar drzwi, w obu przypadkach, ogranicza się do określenia zewnętrznych wymiarów ościeżnicy, to przy obmiarze otworu z zabudowanymi, przeznaczonymi do wymiany drzwiami, obmiar jest trudniejszy ze względu na utrudniony dostęp do powierzchni surowych ścian. Przy takim obmiarze zwykle niezbędne są : przecinak i młotek , które są pomocne w odkuciu tynku i dostępie do płaszczyzn surowych ścian.

Przy wymiarowaniu drzwi należy pamiętać,o tym, że próg jest montowany na poziome gotowej podłogi, oraz że boczne luzy montażowe pomiędzy słupkami ościeżnicy winny wynosić po 1 -1,5 cm , zaś luz nad poprzeczką górną , a nadprożem winny zawierać się pomiędzy 1-3 cm.

Należy także pamiętać o ewentualnych dopłatach za niestandardowe wymiary drzwi. Najczęściej koszty dostosowania wymiarów otworu do któregoś z trzech naszych standardów, są znacznie niższe, niż dopłaty związane z wykonaniem drzwi o niestandardowych wymiarach.

Nakłady na dostosowanie otworu pod standardowe drzwi, warto ponieść szczególnie wówczas, gdy otwór pod drzwi jest mniejszy od wymaganego pod standardowe drzwi i „nowe” drzwi nie byłyby zadawalająco wygodne w przyszłym użytkowaniu.

Gwarancja na drzwi

Na drzwi zewnętrzne naszej produkcji udzielamy 2-letniej gwarancji. Gwarancja jest liczona od dnia zakupu drzwi i trwa nie dłużej dłużej niż 3 lata od daty produkcji drzwi. Szczegółowe warunki gwarancji na drzwi zewnętrzne naszej produkcji, są dostępne w naszym sklepie przyzakładowym i w punktach handlowych naszych przedstawicieli handlowych.

Czyszczenie i konserwacja drzwi

Drzwi naszej produkcji zalecamy czyścić jedynie łagodnymi środkami myjącymi. Najbardziej odpowiedni do tego jest płyn „Ludwik”. Przed użyciem, płyn należy rozcieńczyć ciepłą wodą, zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu płynu. Do konserwacji powłoki malarskiej oferujemy mleczko do konserwacji akrylowych powłok malarskich. Jest ono dostępne w naszym sklepie przyzakładowym, i w punktach sprzedaży naszych przedstawicieli handlowych.

Stosowanie tego mleczka, może przedłużyć żywotność powłoki  malarskiej nawet dwukrotnie. Mleczko należy nanosić na całą powierzchnię drzwi (wystarczy od zewnętrznej strony drzwi), przynajmniej dwa razy w roku – wiosną i jesienią.

Ważne jest, aby czynność powyższą wykonywać w możliwie ciepły dzień, aby mleczko dobrze się rozprowadzało.Do konserwacji elementów ruchomych zamka drzwiowego, należy stosować olej wazelinowy. Do konserwacji wkładek stosować środki smarujące w aerozolu typu CX 80 ( nie stosować płynu WD, który wypłukuje smar z powierzchni współpracujących ze sobą).

Konserwacje w/w elementów metalowych wykonywać przynajmniej dwa razy w roku.

Szyby stosowane w drzwiach zewnętrznych produkcji AFB

Standardowo nasze drzwi są przeszklone zespolonym pakietem szybowym składającym się z nisko-emisyjnej szyby bezpiecznej klasy P1 (złożonej z 2 szyb grubości 3 mm i sklejonych jedną warstwą foli antywłamaniowej), oraz dodatkowej szyby tzw. kolorowej.

Szyby dostępne do szklenia drzwi zewnętrznych naszej produkcji:

standardowe (bez dopłat):

 • szyba brąz-reflex
 • szyba brąz 
 • szyba grafit-reflex
 • szyba grafit
 • szyba bezbarwna-reflex
 • szyba bezbarwna
 • szyba bezpieczna P1

specjalne (za dopłatą):

 • szyba lustro weneckie
 • szyba mleczna klejona
 • szyba piaskowana gładka
 • szyba piaskowane ze wzorem
 • szyby ornamentowe
 • witraże
 • szyba antywłamaniowa P4

Charakterystyka szyb standardowych (bez dopłat):

szyba brąz-reflex

Jest najczęściej stosowaną drugą szybą w pakiecie szybowym . Jest to szyba lekko, subtelnie odbijająca w odcieniu brązowym (brązowa w masie szkła). Jest zdecydowanie polecana do drzwi zewnętrznych wymalowanych lazurami (kolorami z widocznym naturalnym rysunkiem i odcieniem drewna), a w szczególności jeżeli do drzwi zostaną dobrane okucia (klamka, rozeta i wkładki) w kolorze starego złota (F4) lub złotego satyny (F3).

szyba brąz

Jest to szyba której zastosowanie jest identyczne jak wyżej wymienionej szyby brąz-reflex a różniąca się od niej brakiem lekko odbijającej powłoki lustrzanej po stronie zewnętrznej drzwi. Szyba jest brązowa w masie szkła. Jest podobnie jak szyba grąz-reflex polecana do drzwi zewnętrznych wymalowanych kolorami transparentnymi ( kolory lazurowe z widocznym naturalnym rysunkiem i odcieniem drewna), a w szczególności jeżeli do drzwi zostaną dobrane okucia (klamki, rozety i wkładki) w kolorze starego złota (F4) lub złotego satyny (F3). Na uwagę zasługuje jeszcze fakt iż drzwi zaszklone zaszklone tego typu szybą mogą być zamontowane jako otwierane zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

szyba grafit-reflex

Jest to szyba lekko, subtelnie odbijająca w odcieniu grafitowym (grafitowa w masie szkła). Jest zdecydowanie polecana do drzwi wymalowanych kolorami kryjącymi takimi jak kolor biały, odcienie szarości, niebieskiego itd. a także godną rozważenia do zastosowania w drzwiach wymalowanych transparentnymi lazurami w kolorach drewna do których będą zastosowane okucia klamki, rozety i wkładki) w kolorze srebrny satyna (F1) tytan (F9) lub INOX. Są to najczęściej wybierane kolory okuć, także dlatego iż bardziej współgrają w jedynym dostępnym kolorem progu tj. F1 (próg aluminiowy widoczny od zewnątrz w przypadku gdy skrzydło jest otwierane do wewnątrz budynku, oraz próg widoczny od wewnątrz w przypadku gdy skrzydło jest otwierane na wewnątrz). Szyba grafit-reflex jest najczęściej zawianą do drzwi zewnętrznych zaraz po szybie brąz-reflex.

szyba grafit

Jest to szyba której zastosowanie jest identyczne jak w/w szyby grafit-reflex, a różni się ona od szyby grafit-reflex brakiem lekko odbijającej powłoki lustrzanej po stronie zewnętrznej drzwi. Szyba jest grafitowa w masie szkła. Jest także polecana do drzwi zewnętrznych wymalowanych "chłodnymi" (bez widocznego naturalnego rysunku drewna) takimi jak odcienie szarości, bieli itd., a w szczególności jeżeli do drzwi zostaną dobrane okucia klamki, rozety i wkładki) w kolorach srebrnej satyny (F1) tytan (F9) czy INOX . I tutaj także podobnie jak w przypadku drzwi szklonych kolorem brąz zasługuje fakt iż drzwi wejściowe zaszklone szbą grafitową typu szybą mogą być zamontowane zarówno jako otwierane do wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

szyba bezbarwna-reflex

Jest niezbyt często zamawianą szybą do szklenia drzwi zewnętrznych. Jest to szyba bezbarwna w masie szyba lekko, subtelnie odbijająca w odcieniu srebrnym. Ma zastosowanie do drzwi zewnętrznych wymalowanych zarówno kolorami transparentnymi (lazurami) jak i kryjącymi (bez widocznego rysunku drewna). Charakterystyczną cechą odróżniającą ją od szyb szyb grąz-reflex i grafit-reflex jest jej zdecydowanie większa przepuszczalność światła i z tego powodu jest stosowana w sytuacjach gdy istnieje potrzeba dobrego doświetlenia pomieszczenia znajdującego się za drzwiami zewnętrznymi.

szyba bezbarwna

Jest rzadko stosowaną drugą szybą w pakiecie szybowym. Jest to tzw "zwykła" szyba bezbarwna taka jak szyby stosowane w oknach - pozbawiana jakiejkolwiek powłoki odbijącej. Ma zastosowanie do drzwi zewnętrznych wymalowanych zarówno kolorami transparentnymi-lazurami jak i kryjącymi RAL(bez widocznego rysunku drewna) w sytuacjach gdy istnieje potrzeba szczególnie dobrego doświetlenia pomieszczenia znajdującego się za drzwiami zewnętrznymi. Najczęściej jest stosowana do szklenia naświetli górnych.

szyba bezpieczna P1

Standardowo jako pierwsza w pakiecie szybowym (od zewnętrznej strony drzwi) stosujemy szyby bezpiecznej klasy P1 (tzw. 331). Zbudowana jest z dwu tafli szkła grubości 3 mm, z wklejoną pomiędzy nimi 1 warstwą foli antywłamaniowej. Dodatkowo szyba ta jest pokryta tzw. "mięką" powłoką niskoemisyjną, która ma decydujacy wpływ na uzysakanie przez pakie szybowy wspólczynnika K na poziomie nie przekraczającym 1,05 W/(m2*K).

Niewątpliwą zaletą takiej szyby są jej bardzo dobre parametry termoizolacyjne, w zupełnosci zadawalające zabezpieczenie antywłamaniowe całych drzwi oraz jej umiarkowana ciężar.

Wybór tej szyby jest ekonomicznie i antywłamaniowo uzasadniony w przypadku gdy szyby w sąsiednich oknach domu, również są podobnej klasy bezpieczeństwa. Jeżeli w sąsiadujących z drzwiami oknach, zamontowane są pod dwie standardowe szyby budowlane grubości 4mm, to drzwi z szybami P4 będzie można uznać za przesadnie przezbrojone, w stosunku do pozostałej stolarki otworowej, i wybór szyby klasy P1 należy uznać za praktycznie i ekonomicznie uzasadniony.

Należy tutaj wyjaśnić, że obie szyby refleksyjne: brąz-reflex, grafit-reflex i bezbarwna-reflex tym skuteczniej odbijają, nim ciemniej jest w pomieszczeniu za drzwiami, i nim jaśniej jest na zewnątrz budynku. Efekt odbicia nie występuje wieczorem, gdy pomieszczenie za drzwiami będzie oświetlone sztucznym światłem, a na zewnątrz nie będzie dostatecznie silnego oświetlenia. Podsumowując: - wieczorem przez szyby brąz-reflex, grafit- reflex, bezbarwną-reflex, a nawet lustro weneckie będzie z zewnątrz widać wnętrze domu.

Charakterystyka szyb niestandardowych (za dopłatą):

szyba lustro weneckie

Lustro weneckie jest szybą, która jest zbliżoną kolorystycznie do szyby grafit-reflex, ale ze znacznie silniejszym odbiciem lustrzanym. W pogodny, nawet niekoniecznie słoneczny dzień, z zewnątrz szyba ta wygląda jak zwykłe srebrne lustro, zaś od wewnątrz można przez nią patrzeć na zewnątrz budynku. Patrząc przez tę szybę na zewnątrz widzimy wszystko w grafitowym kolorze - ponieważ powłoka odbijająca jest wykonana na szkle grafitowym w masie.

Należy tutaj jednak zwrócić uwagę na to, że lustro weneckie ma także dosyć silne odbicie w niepożądanym kierunku tzn. od wewnątrz domu. Jeżeli wiatrołap, w którym będą zamontowane drzwi, będzie bardzo dobrze oświetlony, czy to przez oświetlenie sztuczne, czy doświetlony światłem słonecznym wpadającym przez okna, lub inne drzwi, to patrzenie na zewnątrz przez taką szybę będzie bardzo utrudnione (lub nawet niemożliwe) ze względu na wsteczne odbicie - z obu stron może wystąpić pełne lustrzane odbicie. Z tego powodu zalecamy dużą rozwagę w wyborze tego typu szyb do szklenia drzwi zewnętrznych drewnianych(zasadniczo je odradzamy). Jedynie w przypadku, gdy możemy pogodzić się utratą możliwości wyglądania na zewnątrz przez szyby i potraktujemy je jako zewnętrzny element typowo dekoracyjny - np jako kompozycja z drzwiami wymalowanymi na kolor biały.

Aktualna wielkość dopłaty za 1 m2 obliczeniowego przeszklenia znajduje się w cenniku dopłat do drzwi zewnętrznych drewnianych. Obliczeniową powierzchnię przeszklenia odczytujemy cennika drzwi zewnętrznych. Wartość dopłaty za lustro weneckie jest równa iloczynowi w/w ceny za 1m2 przeszklenia i w/w obliczeniowej powierzchni przeszklenia.

szyba mleczna klejona

Za dopłatą, oferujemy w pakiecie szybowym także szybę mleczną klejoną. Szyba mleczna klejona ma budowę wewnętrzną prawie identyczną jak szyba bezpieczna klasy P1 (331), tylko zamiast jednej warstwy bezbarwnej foli antywłamaniowej wklejonej pomiędzy dwie szyby bezbarwne grubości 3 mm, ma wklejoną jedną warstwę foli białej tzw. mlecznej. Folia ta nadaje szybie charakterystyczny biało-matowy (tzw. mleczny kolor). Szyba mleczna jest zupełnie nieprzeźroczysta (nie można przez nią dostrzec żadnych szczegółów przedmiotów znajdujących się za nią w odległości większej niż 5 cm - nie jest więc możliwe przez nią sprawdzenie kto stoi za drzwiami).

Jednocześnie szyba ta charakteryzuje się bardzo małym współczynnikiem przenikania światła, mniejszym niż 50%. Wybierając taka szybę nie należy spodziewać się znacznego rozświetlenia pomieszczenia za drzwiami.

Szyba mleczna jest wybierana ze względów estetycznych, a w szczególności do modnych ostatnio modeli drzwi z wąskimi poziomymi przeszkleniami takich jak np. 611,1 i 611,3.

Wielkość dopłaty liczona jest od 1 m2 obliczeniowego przeszklenia i znajduje się w cenniku dopłat do drzwi. Obliczeniową powierzchnię przeszklenia dla poszczególnych modeli drzwi odczytujemy z cennika drzwi zewnętrznych drewnianych. Wartość dopłaty za szybę mleczną klejoną jest równa iloczynowi w/w ceny za 1m2przeszklenia i w/w obliczeniowej powierzchni przeszklenia.

szyba piaskowana gładka

Za dopłatą, oferujemy w pakiecie szybowym także szybę piaskowaną. Szyba piaskowana ma charakterystyczny biało-szary matowy kolor. Szyba piaskowana gładka jest zupełnie nieprzeźroczysta (nie można przez nią dostrzec żadnych szczegółów przedmiotów znajdujących się za nią w odległości większej niż 5 cm - praktycznie nie jest więc możliwe przez nią sprawdzenie kto stoi pod drugiej stronie drzwi.

Jednocześnie szyba ta charakteryzuje się dobrym współczynnikiem przenikania światła, wynoszącym ok. 80%. Wybierając taka szybę można spodziewać się znacznego rozświetlenia pomieszczenia za drzwiami.

Wielkość dopłaty liczona jest od 1 m2 obliczeniowego przeszklenia i znajduje się w cenniku dopłat do drzwi zewnętrznych drewnianych. Obliczeniową powierzchnię przeszklenia dla poszczególnych modeli drzwi odczytujemy z cennika drzwi zewnętrznych drewnianych. Wartość dopłaty za szybę piaskowaną gładką jest równa iloczynowi w/w ceny za 1m2przeszklenia i w/w obliczeniowej powierzchni przeszklenia.

szyba piaskowane ze wzorem

Za dopłatą, oferujemy w pakiecie szybowym także szybę piaskowaną z ozdobnymi wzorami. Szyba piaskowana w miejscach piaskowanych ma charakterystyczny biało-szary matowy kolor. Szyba ta jest zupełnie nieprzeźroczysta w miejscach wypiaskowanych, i przeźroczysta w miejscach niepiaskowanych. Zwykle piaskowany wzór jest wykonywany na szybie bezbarwnej ewentualnie na grafitowej, bardzo rzadko zaś na szybach brązowych, zielonych i niebieskich. Wzór na szybie może być wypiaskowany w tzw pozytywie lub negatywie. Ozdobne elementy np. motywy roślinne mogą przeźroczyste, zaś tło nieprzeźroczyste-matowe, lub odwrotnie motywy ozdobne matowe, zaś tło przeźroczyste. Wzornictwo piaskowanych motywów jest nieograniczone i wzór może być dostarczony przez klienta.

Wielkość dopłaty liczona jest od 1 m2 obliczeniowego przeszklenia i znajduje się w cenniku dopłat do drzwi zewnętrznych drewnianych. Obliczeniową powierzchnię przeszklenia dla poszczególnych modeli drzwi odczytujemy z cennika drzwi zewnętrznych drewnianych. Wartość dopłaty za szybę piaskowaną ze wzorem jest równa iloczynowi w/w ceny za 1m2 przeszklenia i w/w obliczeniowej powierzchni przeszklenia.

szyby ornamentowe

Za dopłatą, oferujemy w pakiecie szybowym także szyby ornamentowe powszechnie stosowane do szklenia drzwi wewnętrznych. Jest to bardzo rzadko stosowany wariant szklenia. Dostępne są właściwie wszystkie spotykane na polskim rynku szyby ornamentowe. Z szyb ornamentowych stosowanych do szklenia naszych drzwi zewnętrznych najczęściej są stosowane szyby: szynszyla, kora i delta.

Wielkość dopłaty liczona jest od 1 m2 obliczeniowego przeszklenia szybami ornamentowymi i znajduje się w cenniku dopłat do zewnętrznych drewnianych. Obliczeniową powierzchnię przeszklenia dla poszczególnych modeli drzwi odczytujemy z cennika drzwi zewnętrznych drewnianych. Wartość dopłaty za szyby ornamentowe jest równa iloczynowi w/w ceny za 1m2przeszklenia szybą ornamentową i w/w obliczeniowej powierzchni przeszklenia.

witraże

Za dopłatą, oferujemy w pakiecie szybowym także szyby witrażowe z ozdobnymi wzorami. Wzornictwo witrażowych motywów jest nieograniczone i wzór witrażu może być dostarczony przez klienta. Szyba witrażowa jest umieszczana w środku zespolonego pakietu szybowego.

Wielkość dopłaty liczona jest od 1 m2 obliczeniowego przeszklenia i znajduje się w cenniku dopłat do drzwi zewnętrznych drewnianych. Obliczeniową powierzchnię przeszklenia dla poszczególnych modeli drzwi odczytujemy z cennika drzwi zewnętrznych drewnianych. Wartość dopłaty za szybę witrażową jest równa iloczynowi w/w ceny za 1m2przeszklenia i w/w obliczeniowej powierzchni przeszklenia.

szyba antywłamaniowa P4

Zamiast standardowej, pierwszej w pakiecie szybowym (od zewnętrznej strony drzwi), szyby bezpiecznej klasy P1 (tzw. 331), za dopłatą, oferujemy szybę antywłamaniowa klasy P4. Szyba P4 (tzw. 444), zbudowana jest z dwu tafli szkła grubości 4 mm, z wklejonymi pomiędzy nimi 4 warstwami foli antywłamaniowej. Szyba P4 spełnia wymogi stawiane antywłamaniowej klasie "C".

Zwykle montujemy ją w modelach drzwi z dużymi przeszkleniami usytuowanymi w strefie zamka.

Niewątpliwą zaletą takiej szyby jest podniesienie antywłamaniowości całych drzwi zewnętrznych, ale jej wadą jest jej znaczny ciężar. Ciężar ten jest szczególnie zauważalny przy modelach o dużej (ponad 0,5 m2) powierzchniach przeszklenia.

Praktyczny wybór tej szyby jest uzasadniony w przypadku gdy szyby w sąsiednich oknach domu, również są podobnej klasy bezpieczeństwa. Jeżeli w sąsiadujących z drzwiami oknach, zamontowane są pod dwie standardowe szyby budowlane grubości 4mm, to drzwi z szybami P4 będzie można uznać za przezbrojone, w stosunku do pozostałej stolarki otworowej, i wybór takiej szyby należy uznać za praktycznie i ekonomicznie nieuzasadniony.

Wielkość dopłaty za szybę P4 montowaną w naszych drzwiach jest liczona od 1 m2 obliczeniowego przeszklenia. Powierzchnia przeszklenia dla każdych drzwiach znajduje się w cenniku drzwi zewnętrznych, zaś wielkość dopłaty za 1 m2 szyby znajduje się w cenniku dopłat do drzwi zewnętrznych drewnianych. Wartość dopłaty za szybę antywłamaniową P4 (klasy C) jest równa iloczynowi w/w ceny za 1m2 przeszklenia i w/w obliczeniowej powierzchni przeszklenia.

Uwaga: dla mocno przeszklonych modeli drzwi, takich które w cenniku drzwi zewnętrznych, przy powierzchni szyby maja symbol "*" nie stosujemy szyb antywłamaniowych P4.